Huisregels en ticketvoorwaarden

Geldende huisregels en sanctiebeleid tijdens de FIH Pro League in Nederland.

Parkeren

Auto

Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren op plaatsen waar verkeersborden staan die verwijzen naar ‘verboden te parkeren’. De ingangen naar het terrein en opritten van de huizen in de buurt van de hockeyclub mogen nooit worden geblokkeerd.

Er zijn speciale parkeerplaatsen beschikbaar voor mensen met een handicap. Voor het aanvragen van een speciale parkeerplek voor het evenement, kun je mailen naar: evenementen@knhb.nl.

Fietsen/Scooters

Het (wild) parkeren van fietsen en scooters tegen bomen en/of hagen is niet toegestaan. Fietsen en scooters mogen alleen worden geparkeerd op de aangewezen plekken.

Veiligheid

  • Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
  • Toegang tot het evenemententerrein is op eigen risico.
  • KNHB en FIH zijn niet aansprakelijk voor het verlies van en/of schade aan eigendommen van de bezoeker.

Openbare orde

Tijdens het betreden en verlaten van het evenemententerrein moet de openbare orde altijd gerespecteerd worden. Het verkeer mag nooit geblokkeerd worden.

Legitimatiebewijs

Voor de FIH Pro League geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien  geen legitimatiebewijs kan worden getoond, kan de bezoeker geweigerd worden tot het evenement.

Foto- en video-opnames

Tijdens dit evenement worden foto- en video-opnames gemaakt. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden ter promotie van de hockeysport in binnen- en buitenland. Voor het maken van TV/film/video-opnames van derden met een ander doel dan persoonlijk niet-commercieel gebruik dient toestemming worden gevraagd van de organisatie.

Eten en drinken

Alcohol wordt niet geserveerd voor 12:00 uur en wordt niet geschonken aan personen onder de 18 jaar. Er kan gevraagd worden naar een legitimatiebewijs.

Afval

Al het afval moet in de vuilnisbakken op het terrein worden gedeponeerd.

Roken

In het kader van de campagne Rookvrije Generatie is roken op het terrein niet toegestaan.

Drugs

Het bezit of gebruik van drugs is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt de drugs in beslag genomen. De drugs en de eigenaar worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Het is verboden om het evenemententerrein met het volgende te betreden:

  • Glaswerk.
  • Voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen. Slag-, steek- of vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend. Voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden.
  • Vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opname- en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan: digitale compact camera’s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).
  • Honden en overige huisdieren.

Tassencontrole

Bij de ingang van het terrein wordt de inhoud van meegenomen tassen gecontroleerd door daartoe bevoegd beveiligingspersoneel. Verboden voorwerpen worden door de beveiligers ingenomen.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd.

Kleding

Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen zijn verboden.

Drones

Op en rondom het evenementen terrein zijn drones strikt verboden. Bij constatering van het gebruik van drones wordt opgetreden. Op het moment dat er een drone gebruikt wordt buiten het evenementen terrein, wordt de politie ingelicht.

* In alle gevallen waar deze FIH Pro League Huisregels niet van toepassing zijn, zal het FIH Pro League personeel beslissen.

Tickets

De door Eventim en/of organisator geleverde toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van organisator en worden aan de klant geleverd onder voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en/of Eventim niet is toegestaan de toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven genoemde voorwaarden is Eventim en/of organisator gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

Gebruik van dit toegangsbewijs impliceert aanvaarding van de hierboven genoemde voorwaarden en van de algemene voorwaarden van Eventim en organisator zoals op hun respectievelijke websites vermeld. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden van Eventim en/of organisator en de hierboven vermelde tekst geldt de hierboven genoemde tekst.

In geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs, heeft de eigenaar geen recht op een vervangend ticket. Voor hulp kunt u tijdens het evenement terecht bij de kassa op locatie.

Afgelastingen

Indien een wedstrijd wordt afgelast informeren wij de koper van het ticket hierover zo snel mogelijk. In overleg met de organisatie wordt gekeken of het ticket van de afgelaste wedstrijd ingeruild kan worden voor een ticket voor dezelfde wedstrijd op het nieuwe tijdstip of een andere wedstrijd. Restitutie van de kosten voor het ticket is niet mogelijk.